Thi Bạch Vn

 

(01.01.1935 - 02.06.2020 )

 

 

THƠ

 

 

o Tm Ngy Xưa:

o tm ngy xưa / Đi học / Như thấy thời hoa mộng/ My tm /

Huế vẫn thơ / Giờ đy chỉ thấy trong mơ

 

Bờ xa

Cánh hạc bay r̀i

Chm trong mu tuyết

Cưu mang chữ Hiếu

dũng kh ngn năm

Giữa dng hư ảo

Hương sắc ma xun:

Hương xun ngt / Nắng lụa bay / Chim ca hoa nở

 

Hương sắc ma xun #2

Lời cầu xin rất chn

Mạ của con

My tm

Mẹ ơi, con nhớ lắm

Men xun

Mưa thu

Ngộ cố nhn

Nụ cười buồn

Thu tm

Thu xướng họa

Trang Thơ Ma Phượng:

Sn trường ngy ấy / Khải định tnh xưa / Hạ nắng / Lời ước hẹn /

Cơn mưa hồng / Hương xưa tm bng

 

Tuổi Hồng Đồng Khnh

Xun hoi niệm

CD My Tm ( 15 bi thơ diễn ngm)

Giải muộn phiền / Chữ hiếu con mang / Hoa no đ đơm bng/ Huế vẫn thơ /

Chỉ thấy trong mơ / Đi học / Sn trường ngy ấy / Lời ước hẹn /

Hẹn một chuyến về/ Hoi trng cố hương/ Hương Xun / Lời ca tuổi xanh /

Như thấy thời hoa mộng / Niềm tin / Mu hy vọng

 

 

VĂN

 

Đi mắt quỷ qui

Huế vẫn thơ

Mộng nửa chiều

Mưa ơi, ta vẫn nhớ

Rừng thương với duyn thơ kỳ ngộ

 

 

 

art2all.net