Thái Bạch Vân

 

 

THƠ

 

Trang Thơ Mùa Phượng

Tuổi Hồng Đồng Khánh

 

Áo Tím Ngày Xưa

Ch́m trong màu tuyết

dũng khí ngàn năm/hoa nào đă đơm bông

Hương sắc mùa xuân

Hương sắc mùa xuân #2

Lời cầu xin rất chín

Mạ của con

Mẹ ơi, con nhớ lắm

Men xuân

Mưa thu

Thu tím

Thu xướng họa

Xuân hoài niệm

 

CD Mây Tím ( 15 bài thơ diễn ngâm)

 

 

VĂN

 

Đôi mắt quỷ quái

Mộng nửa chiều

Rừng thương với duyên thơ kỳ ngộ

 

 

 

art2all.net