Thái Bạch Vân

 

Mong các bạn chuyển lời cầu xin này tới khắp bạn bè xa gần - Cảm ơn-

TBV

 

Lời cầu xin rất chín

 

Gửi đến: NGÀY QUỐC TẾ CỦA BỆNH UNG THƯ

và bạn bè, thân nhân, cùng tất cả bệnh nhân đang

đau đớn v́ bệnh UNG THƯ

 

 

 

" Lời cầu xin nho nhỏ"

Thiết tha tự đáy ḷng

Với trái tim thành khẩn

Mong động tới "Cao Dày"

 

Thành tâm muôn ngọn nến

Và bên em bên anh

Chúng ta cùng tất cả

Cầu diệt tận UNG THƯ

 

Mong lương y hiền mẫu

Giúp người bớt khổ đau

Mong khoa học tuyệt đích

Hỡi thựơng đế nhiện màu

 

Lời cầu xin rất chín

Diệt UNG THƯ ngặt nghèo

Hủy tan bệnh tuyệt chứng

Cứu khổ, cứu nạn đời

 

Ngưỡng mong đầy ơn phước

Mơi trông kết quả thành

 

 

Thái Bạch Vân

HV Hội Thơ Tài Tử

10/2012

 

 

 

art2all.net