Thi Bạch Vn

 

 

NỤ CƯỜI BUỒN
 Lệ buồn ơi hy cứ rơi mau
Tun tro đi trt bớt mạch sầu
Trong su lắng, tri về cổ mộ
Để đn ai vuốt dịu cơn đau


Đm gi lạnh, đn hiu hắt bng
Tiếng gi ru nhạc khc tiu dao
Bn nụ cười buồn, Anh, mun thuở
Lời th thầm ấm p gửi trao


Anh ở đy chờ em suốt kiếp
Cứ về như thuở mới quen nhau
D dng đời lắm điều nghiệt ng
Gi quay chiều xoy lốc ln cao


Nn đi em, cơn sầu bo nổi
Cho tnh em trn qu ngọt ngo
V thời gian trn xoay min viễn
Hạnh phc trn cổ mộ xưa sau

 

Thi Bạch Vn


 

~~oOo~~

 

 

art2all.net