Thiếu Khanh

 

 

 
Bng Ngựa
 


 


Khuya chm
Trăng quạnh
Đo xa
Lung linh bng ngựa nhạt nha nẻo sương
Ci xưa lạ dấu qun đường
Trong chim bao ngỡ y thường thoảng bay
Đm dằng dặc
Ngồi khoanh tay
Con trăng ci ct nhập bầy với ai
Lời no mơn trớn bn tai
Nghe ra lau lch mọc di chu thn


Ngựa về bng ng theo trăng
Chm sau đui mắt tnh nhn hững hờ.


Trn Đo Blao, đm 6.1.1966
Thiếu Khanh
(Nghn Xưa Để Lại)


 

 

 

art2all.net