Thiếu Khanh

 

 

 

 

 

Khng Đề

 

 

Đui tranh nhểu bng quanh h
Đu nơi vch cũ tắc k lại ku
Lăn hoi hn đ chưa ru
M trong cổ tch đ nhiều đổi thay
 

 

Thiếu Khanh
(Đm ht một mnh)

 

 

 

art2all.net