Thiếu Khanh

 

 
 

Lục Bt Ba Cu
 


Qun
 

Nhớ lu e mỏi lng rồi
Xa lu e dẫu nửa lời cũng qun
Huống hồ đường đ thay tn

 

Đau
 

Hỏi sng sng đ cạn dng
Hỏi em em đ lấy chồng từ lu
Hỏi lng
Bấm chẳng nghe đau
 


Thiếu
 

Một năm thng thiếu mấy lần
M đm Rằm vẫn trn trăng rnh rnh
Thiếu em
anh chẳng trn anh.
 


Cấm pho
 

Cưới em th c g vui
Người dưng cũng thấy ngậm ngi đy thi
Cho nn
Pho
đ cấm rồi.

 

Thiếu Khanh

(Thơ tnh Thiếu Khanh)
 


 

art2all.net