Thiếu Khanh

 

 

 

 

 

Mười Năm

 

 

Về B́nh Thạnh nghe con chim kêu
“thương cô áo cụt”
Ḷng xốn xang bứt rứt chỗ ăn nằm
Đă thay lá cánh rừng xưa mấy lượt
Tội con chim chung t́nh thương suốt mười năm

Mười năm là tính lần thay lịch
Ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày
Một ngày dài suốt ba năm nhớ
Ai đếm nhớ bằng những lóng tay

Mười năm lưu lạc không về biển
Tiếng sóng trong anh đă nhạt nḥa
Rốt cuộc anh thành tên lăng tử
Lạt dần giọt muối ngấm trong da

Con chim biểu thương cô áo cụt
Mười năm anh tiếc áo em dài
Quê anh chất phác như bầu bí
Em ngại về làm khách văng lai

Ai nói dối con chim kêu “bắt cô trói cột”
Anh làm sao nỡ trói ḷng ḿnh
Em bay cho hết mười năm nhớ
Để lại ngàn năm phấn bướm t́nh

Dẫu không muốn giết người trong mộng
Biết giấu vào đâu nỗi nhớ thương
Trương Chi thổi sáo trên sông nước
Anh thổi ḷng anh giữa phố phường

Mười năm - hay tiếp trăm năm nữa
Nghe tiếng chim ḷng vẫn xốn xang
Dẫu tu ngh́n năm chùa Cổ Thạch [1]
Anh cũng không sao đến Niết Bàn

Mười năm trở về làng B́nh Thạnh
Con đường cát nóng rát bàn chân
Ước chi hồi đó em tan biến
Như thể chưa từng xuống thế gian.

 

Thiếu Khanh
(Ngh́n Xưa Để Lại)

 

[1] Chùa Cổ Thạch, một thắng cảnh ở làng B́nh Thạnh, huyện Tuy Phong, B́nh Thuận.

 

art2all.net