Thiếu Khanh

 

 

 

 

Văn Cao

 


Nghe từ trong chuyện thần tiên
Hóa thân ḍng suối mơ miền thiên thai
Cung đàn xưa
Bến xuân phai
Bặt im tiếng sáo đêm dài Trương Chi
Ḷng chùng theo tiếng quân đi
Tiếng sông Lô tiếng thị phi khóc cười

“Từ đây người biết yêu người”
Bạc phơ mái tóc anh ngồi trăm năm.

 

Thiếu Khanh

B'lao, 26/4/1989
 

 

 

 

art2all.net