Thiếu Khanh

 

 

VỚI MNH TRONG ĐM

  

Thức lu cho biết đm di
Thử xem khuya khoắt cn ai gọi mnh
Ngọn đn hờ hững lm thinh
C con dế cỏ xt tnh ku khan

Tỉ t con muỗi ngoi mn
Nỉ non tiếng vọng từ ngn năm xa
Sống đời đu chỉ mnh ta
Nửa khuya thức giữa bao la đất trời

Nếu như xa hẳn ci người
Th trăm năm nữa c ai đợi chờ?
Vi tay khng chạm bến bờ
Người yu đang ngủ
V mơ một mnh!

TK. 

art2all.net