trần mộng tú

 

Những ngày tháng cuối năm, sửa soạn cho đất trời thay đổi, cho thời gian làm mới. Cái cảm giác mất những ngày đi qua, đón những ngày sắp tới, cũng làm tôi rưng rưng nhớ cha, tiếc mẹ đă mất cùng với thời gian. Cha mẹ là quê hương nên nỗi nhớ thương quê nhà cũng chập vào làm một, loang dần như vệt dầu loang. Vệt dầu loang của tôi trôi ra tới biển.


N ư ớ c v à B i ể n


Nếu biển không c̣n nước
t́m đâu đường chân trời
nếu nước bỗng mất biển
lằn ranh nào định nơi

Nếu anh đánh mất biển
anh bơi về hướng nào
khi anh buông theo sóng
nước anh ở phương nao

Nếu nước không c̣n biển
nước mất luôn bẩu trời
anh không c̣n ǵ lại
chơ vơ một phận người

Anh cho đi phần biển
anh cho đi thịt da
anh cho đi tiếng nói
anh cho đi mẹ cha

Một mai anh ngồi khóc
anh gọi biển trở về
biển không c̣n nước nữa
sóng dội khô trong hồn

Anh gọi thịt da lại
thịt da lạc ngoài khơi
anh gọi mẹ cha ơi!
khác biệt rồi tiếng nói

Nước đă mất theo biển
muối trôi qua kẽ tay
anh ngồi ôm mặt khóc
biển ơi và nước ơi!

Trần Mộng Tú

Tháng 12/ 2009


 

 

 

art2all.net