trần mộng tú

 

ánh trăng và nhà tù  
Bóng trăng và hoa kim ngân

Ḍng sông đứng lại
Ḍng sông đứng lại ( nhạc Phạm Anh Dũng)
Gởi người em Vũng Áng
Kinh Thơ

lá thu

Ḷng nào như suối cạn

Ḷng nào như suối cạn - Giọt t́nh sầu  ( nhạc Nam Lộc)

Ḷng nào như suối cạn - Quán lạ ( nhạc Hoàng Quốc Bảo)
Love me
Một nửa vầng trăng
Ngày t́nh nhân
Ngọn nến muộn màng
Người Câu Ở Sông Nào
Nước và biển
Quán Trà Thinh Lặng
Rằm tháng giêng
Tuyết

 

art2all.net