trần mộng t

 

Thng mười hoa cc
 

Thơ Trần Mộng T

Nhạc Phạm Anh Dũng

Tiếng ht Thy An

 By giờ l thng mười
Em như hoa cc nhỏ
Sao anh khng l gi
Thổi ma thu vo em

By giờ l thng mười
Em hiền như hoa cc
Sao anh khng l đất
Cho em ngả vo lng

By giờ l thng mười
Em gầy như nhnh cc
Sao anh khng l mưa
Ci hn từng cnh l

By giờ l thng mười
Em mong manh như cc
Sao anh khng l nắng
m em ấm một ngy

By giờ l thng mười
Sao anh khng l rượu
Em l hoa cc vng
Cho anh Hong Hoa Tửu

Thng mười thng mười đến
Ma thu ma thu qua
Cc vng cc vng ho
Anh xa anh xa xa

 

 

 

art2all.net