trần mộng t


DNG SNG ĐỨNG LẠI CHỜ

 

Thơ Trần Mộng T

Nhạc Nguyễn Thanh Cảnh

Tiếng ht Diệu Hiền

 

 

 

 

Ti xa người nắng buồn trn vai
Mi ti cn mi thuốc thơm mời
Người xa ti một dng sng trắng
Dẫy ni bn kia c ngậm ngi?

Ti xa người hng cy bng khung
Nước dng ln chiều xuống mun trng
Người xa ti c cn đứng ngng
Một cnh chim bay ở cuối rừng

Ti xa người như xa cơn mưa
Mi tc ti cn ướt đm nay
Nhớ ti người cn chm điếu thuốc?
Nhớ ti người c đi trong mưa?

Người xa ti gi cũng lặng thinh
Cho ti rung nỗi nhớ quanh mnh
Người đi như suối qua rừng vắng
Cả một dng sng đứng lại chờ

 

Trần Mộng T

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net