trần mộng t


 


B ư ớ m   T u y ế t

X khung cửa hẹp bước ra
Trăm con bướm tuyết bay sa vo lng
Cnh no gẫy vụn bn song
Cnh no gẫy giữa mnh mng mi hồn

 


T u y ế t   t a n

Đa tan trn ngn tay gầy
Đa tan giữa ngọn tc my hững hờ
đa tan giữa một bi thơ
tnh em đa ấy bao giờ mới tan trần mộng t 

 

 

art2all.net