trần mộng t

 

TUYẾT KHAI
 


Mồng Hai tuyết trắng như my trắng
Phủ xuống hin nh chiếc chăn bng
Chăn bng dệt sợi len đng gi
Đắp thế no cũng lạnh đi chn

Đi chn đi biết bao ngn dặm
Ngn no vẫn nhớ mảnh đất qu
Ngn no vẫn chạnh đời dời đổi
Lng tng trong giầy bối rối đi

Mồng Hai ngửa bn tay ra hứng
Tuyết trắng như đường giữa kẽ tay
Nếm vị thời gian nghe cht mặn
Mặn ngọt chia chung nỗi vơi đầy

Mồng Hai đứng giữa trời đất trắng
Hnh như c tiếng gọi thật xa
Ti ph hơi ấm vo tay lạnh
Tiếng gọiChao i, từ qu nh.


tmt
Tn Sửu-2021


 

art2all.net