Tuệ Nga

 

ẢO PHỐ

 

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Mộc Thiêng

Tiếng hát Ngọc Quy

 
Xin trả về ảo phố
Những cánh mộng xuân th́
Xin trả về ảo phố
Tiếng hót chim Họa Mi

Trong vườn tôi c̣n lại
Nụ nhỏ hoa Tường Vi
Cánh phớt hồng mỏng mảnh
Như mắt lệ sầu bi

Cánh phớt hồng xao xuyến
Như dáng mây chiều đi
Có âm hưởng đường thi
Bài thơ sầu vạn cổ

Không trả về ảo phố
Tôi cất giữ trong hồn
Để có những hoàng hôn
Tôi đem ra phố dạo

Giữa chợ đời điên đảo
Giữa cát bụi mù sa
Đời lơ là không chuộng
Thơ ngơ ngẩn xót xa

Nhưng trong hồn tôi bỗng
Thơ Huyền Diệu Thăng Hoa.

Tuệ Nga

 

~~oOo~~