Tuệ Nga

 

 

CHIỀU PHỐ MY

CON MANG TNH MẸ HỒN NHIN VO ĐỜI

DẶM VỀ

L PH DU

MIỀN TRẦM HƯƠNG

NẮNG THỜI GIAN

ƠI CON SNG TIỀM THỨC

SUỐI DUNG TỪ RING CỦA MẸ

VNG THU XỨ LẠ

 

 

C CHM HOA NỤ NHỎ ( Vĩnh Điện / Tm Thư )

ĐI CNH THIN THẦN ( Vĩnh Điện / Quỳnh Lan & Xun Ph)

MY TM ( Vĩnh Điện / Ngọc Quy )

NHỮNG L THƯ KHNG GỬI ( Vĩnh Điện / Diệu Hiền & Ngọc Quy )

TM NGẮT CẢ GIANG H ( Vĩnh Điện / Diệu Hiền )

TỪ DNG SNG TRĂNG  ( Vĩnh Điện / Diệu Hiền )

VẦNG TRĂNG CỔ ĐỘ  ( Vĩnh Điện / Ngọc Quy )