Tuệ Nga

 


CHIỀU PHỐ MY

Trắng chiều my trắng tha phương
Đường về kỷ niệm nghe hồn rưng rưng ...
Con chim Quyn ht giữa rừng
Trn Cy Tưởng Nhớ mọc vng đất ai
Khuya đm gi nhẹ thở di
L đan tm sự, Trăng soi bước sầu
Ơi ! lng lữ thứ về đu
Qu xa bảng lảng một mu khi sương
Tiếng chim lảnh lt nhớ rừng
Thơ ai thả gi lưng chừng Phố My
Trắng như tm sự lưu đy
thơ, chiều gi nghe gầy bước thu ...


Tuệ Nga