Tuệ Nga

 

CỔ MỘ AI CHỜ ĐÁ NỞ HOA

 

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Nguyễn Tuấn

Tiếng hát Ngọc Quy

 
Một cơi trời riêng ta với ta
Hoa tiên vừa thảo mực chưa nḥa
Em ơi, chớm gió mùa Thu đấy
Có gợn trong ḷng chút xót xa !

Ta với ta riêng một mảnh trời
Vần Thơ ướt lệ ... Tuyết sương rơi
Bốn mươi năm tưởng như vừa mới
Nhặt cánh hoa niên mộng nửa vời ...

Một cơi trời riêng ta với ta
Non sông dời đổi cách đôi bờ !
Ngược ḍng tâm tưởng gom hoa nắng
Chị viết bài thơ chuyện của ḿnh ...

Duyên khởi trùng trùng thoáng sát na
Ai đi t́m lại bóng ngày qua
Để nghe tiếng hát ngàn xưa vọng
Cổ Mộ Ai Chờ Đá Nở Hoa ...

Gió thoảng bồng bềnh Hương Tịnh Đế
Nắng vàng tươi ngát Cội Đa La
Bánh Xe Chuyển Pháp Thơm Xuân Mới !
Một Cơi Trời Riêng Bút Nở Hoa ...

Tuệ Nga
Oregon, Miền Tây Bắc
Mùa Vu Lan

 

~~oOo~~