Tuệ Nga

 


 

 

DẶM VỀ

Dặm về my trắng chắn qu xa
Lnh lạnh hơi thu quạnh nhớ nh
Ai thả thơ sầu cay biển lửa
Ta nghe bo nổi đắng hồn hoa
Một dng Tịch Tịch m ngy vắng
Mấy nt Khng Khng rọi chữ nha
Dậu trc bn thềm lay gi
Dư m no đọng rng chiều pha.

Tuệ Nga