Tuệ Nga

 

GIỌT SẦU THẾ KỶ

Cứ như thế trục xoay đời mải miết
Thơ về đâu ! Khô cạn những gịng ... Sầu !
Tháng Tư Phật Đản - Ai Lễ Nguyện Cầu ...
Xin Đại Nạn ! Lây lan ! Mau Tuyệt Nọc !

Giấy Hoa Tiên, Không c̣n tươi mầu Mực !
Ngoài trời Mưa ! Từng giọt ... Giọt Buồn rơi ...
Ơi, GIỌT SẦU THẾ KỶ !!! GiỌT MƯA ĐỜI !!!LẮNG L̉NG !

LẮNG L̉NG ! LỜI KINH ĐẠI NGUYỆN ...

Lời Kinh Nguyện... Bay cao ! Bay cao !
Lên Tầng Trời Linh Hiển !
Hương Đà La ! Bát ngát ... cơi nhân gian ...
Đại Nạn Kinh Hoàng ! Xin hăy tiêu tan,
Mở Ngày Mới Thịnh An cho Thế Giới ...
Lời Nguyện Cầu ! Vang Tầng Trời Đao Lợi
Niềm HY VỌNG ! Người người Đang Mong Đợi ...
NIỀM HY VỌNG ! Tràn đầy ... Ngày Nắng Mới !
ĐẠO TRONG ĐỜI ! CHO NHÂN LOẠI B̀NH AN ...

Tuệ Nga
Mùa Phật Đản Sanh
2020