Tuệ Nga


HƯƠNG TRỜI VẠN KỶ

 

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Mộc Thiêng

Ca sĩ Ngọc Quy

Ḥa âm Quang ĐạtHương Trời Vạn Kỷ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Ngài là ánh sáng chan ḥa Nhân Thiên .

Sương long lanh, long lanh trên lá cành tươi mát
Gió lừng hương, Chim hát khúc b́nh minh
Hơn hai ngàn năm ḍng lịch sử quang minh
Bao triều đại bao chuỗi dài thế hệ
C̣n sống măi Thành Ca Tỳ La Vệ
Nơi đón mừng Người Giáng Sinh Cứu Thế

Thiên Thượng
Thiên Hạ
Duy Ngă
Độc Tôn
Đem Đạo vào Đời gieo rắc Yêu Thương
Hoa Bác Ái, ngát Hương Trời Vạn Kỷ
Thương nhân loại Ngài mở đường Chân Lư
Gác t́nh riêng vị kỷ,
Sống ḥa đồng khơi Nguồn Sống Vị Tha ...

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Hôm nay Lễ Đản Sanh Mừng Người Cứu Thế
Quán Tưởng Người chúng con Nguyện măi noi
Theo bước Ngài tâm an trụ yên vui
Theo bước Ngài thể nhập đời Tự Giác
Nguyện Cầu Ngài độ muôn loài An Lạc
Đấng Cha Lành, Đại Trí, Đại Từ Bi ...

Trời Mưa Hoa, Mưa Gội Hết Sân Si
Mùa Khánh Đản Mở Kỷ Nguyên Nhân Loại ...


Tuệ Nga Diệu Minh