Tuệ Nga

 

Xin nhấn vào tựa đề để nghe nhạc:

LẴNG HOA TRONG MỘNG

 

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Mạnh Bích

Tiếng hát Diệu Hiền

 
Người đă trở về thiên cổ
T́nh sầu ơi ! Đóa Hoa Sương
Thơ sầu ai đem bán dạo
Mấy ḍng u uẩn ... tơ vương

Khách xem thơ, rồi gấp sách
Cảm thơ mấy khúc đoạn trường
Ta đem xếp đầy rương cất
Ta rắc đầy pḥng thi hương

Ta xếp thơ làm gối ngủ
Mộng thường trắng Cánh Hư Vô
Đêm mơ giữa trời ngọc bích
Hoa thơm đầy lẵng hương mơ ...

Lẵng hoa lừng hương trác tuyệt
Biển trời Đại Nguyện Kinh Thơ
Trong tay Lẵng Hoa Huyền Diệu
Men đời tám hướng Thơ Thơ

Tan mơ ta về thực tại !
Giữa đời ngơ ngẩn hoài mơ
Cơi Trời Xanh Mầu Ngọc Bích
Lẵng Hoa Huyền Diệu, Lẵng Hoa

Sớm nay trời sao im gió
Gieo vần mấy cánh bâng khuâng
Nhớ hoài Lẵng Hoa Trong Mộng
Ta cất hoa đầy trong tâm.

Tuệ Nga

 

~~oOo~~