Tuệ Nga

 

LẮNG KHC CA DAO 

Cnh gi thời gian vt dặm đời,
Ai tm dư ảnh... Mộng xa xi
Đng về, Xm Trc, Hoa Mai Nở
Xun đến, Thn Trăng, Tuổi Hạc Cười.

Mấy độ Lun Hồi,Thơ tản mạn ...
Bao ma Du Biển ! Sng chơi vơi !
Đường vo Hoa Tạng mnh mang qu...
Lắng Khc Ca Dao... Nhớ Mẹ Cười.

Tuệ Nga