Tuệ Nga

 


L PH DU

Thu vng mấy l rơi nhanh
Cy Tương Tư đứng giữa ghềnh ph du
Gi ma thu, lại gi thu !
Vng rơi bao l thực hư ci ny
Một đời như thong my bay
Nửa vng thế kỷ cuối ngy buồn tnh
Xt thơ hay chnh thương mnh
Lạc loi gi chnh chnh trăng sầu

Biết rằng nước chảy qua cầu
Nhạt dng thế sự lắng cu nhn tnh
Bng cu qua cửa giật mnh
Vng rơi mấy l lnh đnh gi đa
Trang thơ hoi niệm nghe mưa

Mưa m thầm ... lạnh đi bờ sng Tương
Lại ma thu nữa viễn phương
L vng, vng v mấy chương u hoi

Sầu thu, ai gửi my trời
Sầu mnh, gi ht đời mnh mng
Chiều no ln đỉnh thanh phong
Bạn cng my trắng, bềnh bồng my qua
My qua cứ ngỡ l nh
Gi ma thu lạnh hay ta, thơ sầu
Thơ sầu thả gi về đu
Bốn phương khi sng lạnh mầu phong ba

Lại đem thơ gửi giang h
Lối mn cổ tch Mai hoa nở vng
Vo thu ai nhớ mnh mang
Vng rơi mấy l m vng tm tư
Qun đời thực thực hư hư
Vng con dốc, L Ph Du đổ vng

My đầy trời, my lang thang
Vng trong ci nhớ ... Thu vng, L bay ...

Thnh Phố Hoa Hồng
Ma thu 1997

Tuệ Nga