Tuệ NgaM̀U KHNG TN

 

Tranh Mai Trung Thứ

Thu vàng nắng nhạt mắt Nai trong
Thíu nữ mơ hoa má ửng h̀ng
Chàng hẹn chìu nay đi dạo ph́
Nhẹ nhàng em ĺy áo ra hong

Trinh nguyn sắc TRẮNG ước mơ đ̀y
Man mác tơ trời vạt áo my
TÍM thắm đam m, LAM ṃng ước
M̀u gì cho đẹp dáng chìu nay,

Se sẽ tíng ai như nhủ th̀m ...
M̀u H̀NG tươi thắm như trăng rằm
Dịu dàng như mắt người yu ́m !
Mang cả Hương Trời l̃n Ý Xun ...

Có ṃt m̀u mà em đã qun
Tình ta, m̀u ́y tḥt m đ̀m ...
M̀u SI Trong Mắt Người Yu Đó,
M̀u Của Tình Yu ! Khng Có Tn .

Tụ Nga
Mùa Thu Hà-Ṇi
1952

~~oOo~~

Xin nhấn vo tựa đề để nghe v tải nhạc nền mp3 về


MẦU KHNG TN

 

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Mộc Thing