Tuệ Nga

 

MA XUN THIẾU PHỤ RU TNH

Xin nhấn vo tựa đề để nghe nhạc

 

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Mộc Thing

Tiếng ht Quốc Duy

Ha m Đỗ Hải

 


Ma Xun tc gi thơm bay
Ma Xun thương qu Mai gầy vườn ai
Ma Xun c mắt em Vui
Ma Xun c tiếng trẻ Cười, Rất Thơ,

Ma Xun, My trắng như tơ...
C vần Thơ thả bn bờ Suối Hoa
Ma Xun nắng mới chan ha
Tiếng ai ht bản Tnh Ca ngọt ngo...

Ma Xun tươi cnh Hạnh Đo
Thơm Hương Bt Nh... Nắng vo Hin Thơ
Ma Xun chải tc, em Mơ...
Họa Mi lảnh lt, Gi đa My Xanh,

Ma Xun Chc Phc An Bnh ...
ơi, Thiếu Phụ Ru Tnh Thin Thu!
Bụi Hồng Trần... o Ph Du...
Hồi Chung Huyền Diệu... Đường Về Chn Khng.

Tuệ Nga
Oregon, WestLawn
1-13-2019