Tuệ Nga


ƠI CON SNG TIỀM THỨC

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Vĩnh Điện

Tiếng ht Diệu Hiền

 
Gi ma thu,
Gi thu...


Trn đỉnh trời gi ht
Tiếng quyn buồn thin thu...
Trn đỉnh trời tuyết phủ,
Khối sầu tư... sầu tư !


Từ chiều ging bo nổi!
Thơ khng đủ ngn từ
Tiếng quyn buồn khắc khoải...
My trắng trời hoang vu


Người xa qu từ đ
Biển chiều vng v thu ...
Tiếng thơ sầu khứ quốc
Rớt, thung lũng sương m


Gửi em trn thương nhớ
Đ bao ma tương tư
Ma Thu Xanh... như mộng
Thả nhớ, vo hư v


Ơi, Con Sng Tiềm Thức
Nhớ thương trắng đi bờ!
Gi c hờn thao thức
Nước ngược dng bơ vơ ...


Ơi, trời Thu Viễn Xứ
Qu hương! khuất xa mờ...
Gi Thu buồn heo ht!
Thơ Giữa Đời Ngẩn Ngơ...


Tuệ Nga
Oregon, Vo Thu 2015