Tuệ Nga


TM NGẮT CẢ GIANG H

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Vĩnh Điện

Tiếng ht Diệu Hiền

 


 

TÍM NGẮT CẢ GIANG HÀ

Mùa Thu
Lại mùa thu,
Oregon sương mù
Lòng như thu
vắng lặng !
Từng giọt s̀u...
chát đắng
rụng xúng
đ̀y trang thơ...

Mùa thu, lại mùa thu,
Ai ngược dòng ký ức
Mà hỏi,
đời M, Thực
Cõi tạm
Nắng Thu Vàng ...

Bao nhiu năm tr̀n gian
Bao nhiu mùa đ̉i lá,
Ṃt dòng sng xa lạ
Ṃt dòng sng thn quen
Trời đ́t ṽn mang nhin...

Thu vàng,
Thu típ ńi
Sóng đời như My n̉i !
Ta soi bóng hình ta
Ơi, My, Nước nhạt nhòa
Ơi, V̀ng Trăng C̉ Đ̣
Đem tm tình ai đ̉,

Tím Ngắt Cả Giang Hà ...
Ta soi bóng hình ta,
Hình Hư Khng, Bào Ảnh !
Trăng Tan ! Trăng Vỡ Òa...

Tụ Nga
Oregon, Mùa Thu 2012