Tuệ Nga

 

TRẮNG CHIỀU TUYẾT HOA

 Lại Tết Tha Phương ... Lại Nhớ Nhà
Đường Quê biền biệt ... Ráng chiều pha
Lênh đênh sóng nước ! Con Thuyền nhỏ...
Thao thức canh trường, Cánh Mộng xa !

Gió Chiều Tây Bắc Tuyết Pha(*)
Hương Mùa Cổ Điển, Nắng Tà Huy rơi,
Một Vầng Trăng bạc chơi vơi ...
Một Ḍng Sông Nhớ ! Mây Trời Phù Du !

Về Đâu ! Ngơ ngẩn Hồn Thơ !
Tấm Ḷng Khứ Quốc ! Bao giờ ngủ yên,
Nắng Xuân Vàng trải hoa thềm ...
Thơ Đề mấy chữ, Gió miền Tịnh Không

Thanh thanh, Ơi, Cánh Mây Hồng !
Chữ Mơ, Chữ Thực, Bềnh bồng Suối Hoa
Xuân Về Lại Nhớ Quê Xa !
Một Trời Nhung Nhớ ! Tuyết Hoa Trắng Chiều ...

TUỆ NGA
(*)Miền Tây Bắc Oregon

THÀNH PHỐ HOA HỒNG
WESTLAWN, OREGON
Mồng Ba Tết Kỷ Hợi
2019