Tuệ Nga

 


VNG THU XỨ LẠ


My trắng tha phương trắng dặm trường
Quan hoi chạnh khc dạ sầu vương
Kiếm Hồ gi c bay t o
Trấn V ai cn lắng nhịp chung
Trăng lạnh đi bờ đau Trc
Tuyết rơi mấy nẻo quạnh vườn sương
Vng Thu Xứ Lạ thương thu cũ !
Mặt Giấy Loang Sầu Sng Đại Dương ...
 


Tuệ Nga