Tuệ Nga

 

 

 

VẪN HẸN


Hoa nắng lung linh bát thập rồi

Tám mươi tuổi chẵn mấy vần lơi

Đào hồng diễm lệ ... Xuân Như Ư

Mai trắng thanh tao ... Bút Ngỏ Lời

Trên đỉnh non thơ, Trăng Tĩnh Lặng

Giữa ḍng thác bạc, Gió Ru Hời

Chiêm bao nửa giấc, Bờ Chân Ảo

Vẫn Hẹn Nhân Gian Một Chuỗi Cười

 

Tuệ Nga

Kỷ Niệm Tuổi Tám Mươi

Oregon, 2016