Tuệ Nga


VẪN L ...

                     MẤY VẬN THƠ LƠI ...


 

Trn tờ giấy nhp, Thơ lơi
Rất hồn nhin, cnh My trời phiu du
Cứ như Em, cất tiếng ru
L Hoa, L L ngẩn ngơ bồi hồi !

Như Thuyền theo Gi xa khơi
Ai bng khung những mảnh đời tha phương !
Thơ bng khung ! mấy đoạn trường ...
m ba sng vọng trng dương ... Biển trời,

Vẫn L, Mấy Vận Thơ Lơi !
Vẫn L; Em đ, Em ti Hiền Ha ...
Vu Lan Em Ht Đạo Ca
Mẹ ơi ! Nhớ Mẹ ! Chữ nha ... Mưa Rơi ...

Ph du ci thế chơi vơi ...
Sầu ai ! Gửi Gi ! Thơ ti V Đề !
Chữ ngập ngừng ! Nt l th ...
Một dng My Nổi ! Bốn bề sương vy,

My ơi ! Gửi nh niềm Ty
Vu Lan Nhớ Mẹ ! Cuối ngy rng pha!
Gửi vo Trời, Biển bao la
Rưng Rưng ! Ci Nhớ ! Nhạt nha sương vy ...

Lệ Hay Thơ Mi Vơi Đầy ...

TUỆ NGA

Thnh Phố Hoa Hồng,
Ma VU LAN
Oregon, 2019