tranh  Vơ Công Liêm

LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO / YELLOW PATH

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylic+ Mixed. vcl# 1102017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net