tranh  Vơ Công Liêm

THIẾU NỮ VỚI HOA SEN / THE GIRL AND THE LOTUS

Khổ 16” X 22” Trên giấy cứng Acrylic+ Oil-stick. Vcl# 772016.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net