V Kỳ Điền

 

BI THƠ NĂM CHỮ

NGY SINH NHẬT TM MƯƠI

 

 

Đm qua nằm trằn trọc
Lng đng gặp người xưa
Xốn xang hnh bng cũ
Tỉnh giấc qun mất tn

 


V Kỳ Điền

 

 

  

art2all.net