V Kỳ Điền

 

 

BẠC LIU, NHỮNG NGY CHỜ ĐỢI

BẾP LẠNH

BNH DƯƠNG, MỘT NGY TI NGỘ

BNG NGUYỆT LNG SNG

BUỔI ĐẦU GẶP NGƯỜI THƠ

C MAU LY RƯỢU GI TỪ

CU C XỨ LẠNH

CU CHUYỆN NGY XƯA

CU HỎI KIẾP NGƯỜI

CY SẦU RING VƯỜN CŨ

CHIẾC VNG CẨM THẠCH

CHU VĂN AN V TI

CHUYỆN KỂ TRN BIỂN ĐM

C NHỮNG CƠN SNG

CƠN BO ĐẦU MA

Đ HOA CƯƠNG

ĐM GIAO THỪA XA NH

ĐOẠN TRƯỜNG AI C QUA CẦU

ĐI MẮT SC TRĂNG

HY LẠP ĐỀN ĐI HOANG PHẾ NGN NĂM

KẺ ĐƯA ĐƯỜNG - LỜI TỰA

KẺ ĐƯA ĐƯỜNG

MỘT BI THƠ CHO BIDONG

MỘT THỜI ĐỂ YU

NỤ HN ĐẦU

RU PHONG MẤY LỚP

THANH TM TUYỀN, TỈNH BNH DƯƠNG V NHỮNG NGY DẠY HỌC

THẢO MỘC TRONG CỔ VĂN VIỆT NAM

TM MỘT BẾN ĐẬU

VI KỶ NIỆM VỚI ĐIU KHẮC GIA L THNH NHƠN

VI NT LẠ TRONG THƠ LƯU NGUYỄN

VI NHẬN ĐỊNH CHUYỆN LM THƠ, VIẾT VĂN

(Trả lời phỏng vấn do Hồ Đnh Nghim v Phan Việt Thủy thực hiện)

VN THM BẤT TRI XỨ

 

SCH Đ XUẤT BẢN :

KẺ ĐƯA ĐƯỜNG

PULAU BIDONG MIỀN ĐẤT LẠ

 

NỐI KẾT:

www.vokydien.blogspot.ca

Trung Học Trịnh Hoi Đức

V Kỳ Điền, kẻ đưa đường lng tr

 

art2all.net