V Kỳ Điền

 

 

BẠC LIU, NHỮNG NGY CHỜ ĐỢI

BẾP LẠNH

BNH DƯƠNG, MỘT NGY TI NGỘ

BNG NGUYỆT LNG SNG

BUỔI ĐẦU GẶP NGƯỜI THƠ

C MAU LY RƯỢU GI TỪ

CU C XỨ LẠNH

CU CHUYỆN NGY XƯA

CU HỎI KIẾP NGƯỜI

CY SẦU RING VƯỜN CŨ

CHIẾC VNG CẨM THẠCH

CHU VĂN AN V TI

CHUYỆN KỂ TRN BIỂN ĐM

C NHỮNG CƠN SNG

CƠN BO ĐẦU MA

Đ HOA CƯƠNG

ĐM GIAO THỪA XA NH

ĐOẠN TRƯỜNG AI C QUA CẦU

ĐI MẮT SC TRĂNG

HY LẠP ĐỀN ĐI HOANG PHẾ NGN NĂM

KẺ ĐƯA ĐƯỜNG - LỜI TỰA

KẺ ĐƯA ĐƯỜNG

MỘT BI THƠ CHO BIDONG

MỘT THỜI ĐỂ YU

NHỮNG VẾT CHN CHIM

NỤ HN ĐẦU

NG BẢY THỢ RN

RU PHONG MẤY LỚP

TU BỊNH VIỆN ĐẢO NH SNG

THANH TM TUYỀN, TỈNH BNH DƯƠNG V NHỮNG NGY DẠY HỌC

THẢO MỘC TRONG CỔ VĂN VIỆT NAM

TM MỘT BẾN ĐẬU

VI KỶ NIỆM VỚI ĐIU KHẮC GIA L THNH NHƠN

VI NT LẠ TRONG THƠ LƯU NGUYỄN

VI NHẬN ĐỊNH CHUYỆN LM THƠ, VIẾT VĂN

(Trả lời phỏng vấn do Hồ Đnh Nghim v Phan Việt Thủy thực hiện)

VN THM BẤT TRI XỨ

 

SCH Đ XUẤT BẢN :

KẺ ĐƯA ĐƯỜNG

PULAU BIDONG MIỀN ĐẤT LẠ

 

NỐI KẾT:

www.vokydien.blogspot.ca

Trung Học Trịnh Hoi Đức

V Kỳ Điền, kẻ đưa đường  ( Bảo Lm)

V Kỳ Điền, kẻ đưa đường lng tr ( Lun Hon)

 

art2all.net