VƯƠNG THANH

 

 

Heaven’s Gate Shrouded in Smoky Mist

 

vương-thanh's translation of the poem

“Cửa Trời Sương Khói, Khói Sương” by Poet Tuệ-Nga
 

 

 

Evening falls,
Leaves sleeping by the hillside
She, a slender beauty in white dress,
Looks at Heaven’s Gate, shrouded in smoky mist ….
Night temple gongs wake up peony flowers
Birds singing,
Four misty seasons, filled with longings for the homeland !
The wind gently sways bamboo branches,
Her dress gently flows like sunset clouds …
Evening passes by,
White clouds wander in desolation
Calling Poetry Spirit,
She is absent!
The ancient moon of legends drifts across the sky
Voices of the hidden heart float in the night
Anything left in this remaining age ?
Still , there is the moon on the mountain top
Still, there is the clouds in the distant horizon
Silently … hearing the echoes of the sea,
And Mother’s voice singing lullabies to me …
Since I had left that autumn,
My heart calls out to Vibrant Spring,
to the Sunshine of the Season of United Hearts Gathering …
The Vietnam sky
Fragrant with scents of Buddha’s teachings
From all corners of the world,
Coming together in Love and Peace
O April ! How I miss my homeland …
When will the homeland be reborn again ?
April, I pray for the Homeland’s Peace …
Evening falls,
The temple gongs sounding from afar …
Going to the ocean, looking at clouds,
Love for motherland ebbs and flows like the ocean tides
April, silently grieving!
Evening falls, evening falls,
Sadness filled my heart !
Verses sent to the wind,
Carries heart feelings for homeland adrift
Heaven’s Gate still shrouded in Smoky Mist !...

  

Tuệ Nga

 

Cửa Trời Sương Khói
Khói Sương ...

 
Chiều nghiêng
Lá ngủ ven đồi
Em nghiêng tà mộng
Cửa trời
Khói sương ...
Chuông khuya
thức đóa Hải Đường
Tiếng chim hót ...
bốn mùa sương
Nhớ Nhà !
Gió lay cành Trúc
la đà,
Áo em tà mộng ...
thướt tha mây chiều
Chiều đi,
Mây trắng cô liêu
Gọi Thơ,
Thơ vắng !
Gọi chiều ,
mông mênh...
Ánh trăng huyền thoại,
lênh đênh !
Tiếng ḷng ai gửi ...
cuối ghềnh gió bay ...
C̣n chi cuối vận hội này
C̣n Trăng đầu núi
C̣n Mây cuối trời
Âm thầm tiếng vọng trùng khơi
Mang mang...
Ơi tiếng, Ru hời,
Mẹ Ru...
Con đi từ đó Mùa Thu
Gọi Xuân Hồng,
Gọi Nắng Mùa Đoàn Viên
Trời Việt Nam
Ngát Kinh Hiền
Lời Kinh tha thiết
B́nh Yên quê nhà
Bốn phương về hội Thái Ḥa
Tháng Tư ! lại nhớ xót xa quê ḿnh
Bao giờ Quê Mẹ hồi sinh
Tháng Tư Khẩn Nguyện An B́nh Quê Hương
Rưng rưng... Lá Nhớ,
chiều sương
Kinh Chiều âm vọng bốn phương, Nắng Hồng
Chiều nghiêng
Chiều nghiêng thu không ...
Tiếng thơ rơi rụng ! bụi hồng gió bay
T́nh Quê, Ư Bút vơi đầy ...
Có người ra Biển nh́n Mây ... Nhớ Nhà !
Tháng Tư ! thầm lặng ...Xót xa !
Tháng Tư ! ai nhớ quê nhà chênh vênh
Chiều nghiêng, chiều nghiêng ...
Buồn tênh !
Cánh Thơ Thả Gió ... tâm t́nh tha phương !
Cửa Trời
Sương Khói,
Khói Sương ...

 

 

art2all.net