VƯƠNG THANH

 

 

The Two Colors

 

of the Antigonon Flower

 

vương-thanhs translation of the popular Vietnamese poem
Hai Sắc Hoa Ti Gn by T.T.Kh

 

 

 

One autumn, long ago, at every sunset
I would pick fallen petals and not feeling sad
Sun rays tinged my long tresses of hair
While waiting for him to come with love
He often seems aloof, gazing at the road
To a distant horizon shrouded in myst and danger
Fingers touching tendrils of white flower
His face melancholy, his mind wanders
He often caresses my locks of hair
And sighs heavily when I am feeling gay
Saying: Antigonon flower looks like a broken heart,
Im afraid our love would end up like that
At the time, I didnt understand
That tattered flowers means parting of lovers
Smiling, I said The flowers white color
symbolizes the untainted, unchanging heart
Didnt know then that when one person leaving ,
The life of another would be half missing
Under this blue sky, love in my heart is dead
Hes so far away, Im so sad
On a joyful day with firecrackers strewn on the streets
Since then, autumn comes and autumn goes
How long will my heart stays in frost ?
My husband knows that I still yearn for another
So he treats me with indifference and coldness as winter
I still walk on the side lane of life,
Beside the bland love of husband of mine
But as each autumn, each autumn is dying off
Shadows of him still haunts my heart
So sad, today reading a novel
Heard everyone compare the antigonon flower
Red like a heart broken
Red like lovers blood crimsoned
I remember he once said to me
On an autumn day so long ago
Till now I understood, its too late
I had erred and lost the chance to live wih my hearts mate
I dread of autumn evenings with pale sun rays
The cold wind brings memories of a cloudy day
He waits for a boat to cross the river
Since then, our lives have gone their separate paths forever
If he knows that Im married
O Heaven ! Would he be sad ?
Would he think of all those tattered flowers
Like broken hearts, like lovers red blood ?


June 11, 2013

  

T.T.K.H.

Hai Sắc Hoa Ti gn

 

Một ma thu trước mỗi hong hn
Nhặt cnh hoa rơi cảm thấy buồn
Nhuộm nh nắng t qua mi tc
Ti chờ người đến với yu đương


Người ấy thường hay ngắm lạnh lng
Dải đường xa vt bng chiều phong,
V phương trời thẳm mờ sương, ct
Tay vt dy hoa trắng chạnh lng


Người ấy thuờng hay vuốt tc ti
Thở di trong lc thấy ti vui
Bảo rằng: "Hoa, dng như tim vỡ
Anh sợ tnh ta cũng thế thi!"


Thuở ấy no ti đ hiểu g
Cnh hoa tan tc của sinh ly
Cho nn cười đp: "Mu hoa trắng,
L cht lng trong chẳng biến suy!"


Đu biết một đi một lỡ lng,
Dưới trời đau khổ chết yu đương
Người xa xăm qu! Ti buồn lắm,
Trong một ngy vui pho nhuộm đường...


Từ đấy, thu rồi, thu lại thu...
Lng ti cn gi đến bao giờ
Chồng ti vẫn biết ti thương nhớ
Người ấy, cho nn vẫn hững hờ


Ti vẫn đi bn cạnh cuộc đời
i n lạt lẽo của chồng ti,
M từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bng một người


Buồn qu! Hm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng v cnh hoa xưa
Nhưng hồng tựa tri tim tan vỡ
V đỏ như mu mu thắm pha!


Ti nhớ lời người đ bảo ti
Một mu thu trước rất xa xi...
Đến nay ti hiểu th ti đ
Lm lỡ tnh duyn cũ mất rồi!


Ti sợ chiều thu nhạt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gi về lạnh lẽo chn my vắng
Người ấy sang sng đứng ng đ


Nếu biết rằng ti đ lấy chồng
Trời ơi! Người ấy c buồn khng
C thầm nghĩ tới loi hoa vỡ
Tựa tri tim phai, tựa mu hồng


 T.T.K.H

 

 

art2all.net