VƯƠNG THANH

 

 

To My Beloved In Her Grave
 

vương-thanh's translation of the famous poem

"Gửi Người Dưới Mộ" by Poet Đinh Hng
 

 

End of autumn already, where are you, My Love ?
Lying inside the cold earth, you must be sad ?
O Autumn! Please wake up her spirit
I want to come inside her grave
My Love! Where are you now ?
What do you dream about ?
Each night, I wish and pray
The color of the incense smoke
was the color of your eyes
My Love! Have you come back ?
Will you come back soon ?
Moon and stars gone, now only a dim lamp
Lying down, I read a poem invoking your Spirit
My Love! Do laugh loudly, creating echoes in the nether world
During the cold autumn moon, quiet footsteps
Of the wandering spirits so many ages ago
Will now be lying in the same bed
My Love! Do laugh out loud!
Do cry out loud!
Where is the moon of love legends
shining on pledges of love
Lotus instep of beauteous girl
Causing heart stirs in the mythical night
I wander in the land of the fairies and spirits
Across the river Styx, I saw the ferry of Hades
I send a spirit-invoking poem
Does the person inside the grave shiver ?
Does the cold dried bones still feel Love ?
Does your breasts still evoke lust ?
O Virginal Spirit
Infatuated with you, I wish to leave this human body
My soul will enter tree and grass and love you each night
Are you happy, My Love ?
Are you sad ?
I'm sitting by your grave
Tell me of your feelings ...
The Angel of Death laugh in his crazy chest
I hear in your breath the sound of melancholy
Past feelings awaken, dispelling Desolate Loneliness
Infatuating scent coming from the earth, the moon is rising ...
 Đinh Hng

Gửi Người Dưới Mộ


Trời cuối thu rồi - Em ở đu?
Nằm bn đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đnh thức hồn ma dậy
Ta muốn vo thăm nấm mộ su
Em mộng về đu?
Em mất về đu?
Từng đm ti nguyện, ti cầu
Đấy mu hương khi l mu mắt xưa
Em đ về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn
Em hy cười ln vang ci m
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm
Những hồn phiu bạt bao năm trước
Nay đ vo chung một chỗ nằm
Cười ln em!
Khc ln em!
Đu trăng tnh sử
Np o trần duyn?
Gt sen tố nữ
Xn xao đm huyền
Ta đi, lạc xứ thần tin
Hồn trng dương hiện bng thuyền U Minh
Ta gởi bi thơ anh linh
Hỏi người trong mộ c rng mnh?
Nắm xương kh lạnh cn n i?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tnh?
Hỡi hồn tuyết trinh!
Hỡi người tuyết trinh!
M em, ta thot thn hnh
Nhập hồn cy cỏ, đa tnh mỗi đm
Em c vui thm?
Em c buồn thm?
Ngồi bn cửa mộ
Kể cho ta biết nỗi niềm
Thần chết cười trong bộ ngực đin
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền
Nỗi lng xưa dậy tan Thanh Vắng
Hơi đất m người - Trăng hiện ln
 

 

 

art2all.net