VƯƠNG THANH

 

 

Em đến ...
Em đến như trăng, đẹp diệu huyền
Đường my tha thướt dng người tin
Mun v tinh t su lng mắt
Hoa sng lung linh gt bạch lin

Em đến như my tự ni ngn
Mang theo huyền thoại thuở hồng hoang
Thin H, Bch Hải nơi Em tới
Dư hương cn đọng giữa khng gian ...

Em đến với dng suối nhạc thơ
Cao sơn lưu thuỷ tự bao giờ
m ba no vọng nơi tiềm thức
Đưa mộng hồn ta đến Ci Mơ

Em đến tỏa Hương một khoảng trời
Ngọt ngo thanh kh chốn ngn khơi
Thuyền Mơ hoi mộng từ mun thuở
Vời vợi biển my, trăng nhẹ tri ...


vương-thanh
thng 2 năm 2011

_________

 

Mời nghe ca khc Em Đến (Ng Cn Chiếu)

art2all.net