VƯƠNG THANH

 

 

Hoa Tr My
Lớp lớp bạch nhung đẹp dịu dng
Theo dng hoi niệm đến tương giang
Long lanh ngọc chất ngời băng tuyết
Thanh thot tr hương tỏa ni ngn
Cảm nt nga my trang tuyệt sắc
Thương ging nữ hiệp đất Văn Lang
Cng mai, no ngại trời đng gi
Vẫn nở nụ cười say thế gian !...

vương thanh - 22.07.2017

_________

 

Mời đọc bi Tr My của Nguyễn Ngọc Danh

Tr My

 

 

art2all.net