VƯƠNG THANH

 

 

HƯƠNG THƠ

  

Ni cao cũng chẳng hơn trời
Sng su c lc bị dời lấp đi
Thế gian bao chuyện ly kỳ
Mộng hay l thực, dễ g biết đu!

Mặc vng thế sự lao xao
Một vầng minh nguyệt trn cao tỏ ngời
Đm nay thơ rượu m chơi
Kh hơi sảng khoi, nng chn mời gần, xa
Trước xin mời ả hằng nga
Ngn vạn năm nng vẫn l nguồn thơ
Tơ ng nng dệt mộng mơ
Giữa trời đm lạnh, sương mờ hồn ai
No say, mời nhập cuộc say
Hoa quỳnh vừa nở tối nay
Quỳnh nương xin hy tiếp vần thơ chơi.
Thin nhai một ci m khơi
Tuyết, sương, my, nước, hoa cười,
hoa cười cng ta ...

Nghu ngao dăm vận thi ca
Gọi ngn xưa với ngn xa
Gọi trăng cổ độ, gọi t o my
Gọi tn ai giữa chiều nay
Hương thơ nồng dịu ngất ngy Mộng Hồn ...


vương-thanh

 

~~oOo~~
 

 

HƯƠNG THƠ

 

Thơ Vương Thanh

Hong Đức Tm diễn ngm

 

 

 

 

 

 

art2all.net