VƯƠNG THANH

 

 

Quỳnh Nương
Nàng đến lặng thầm như khói sương
Dịu dàng hơi thở ngát thanh hương
Tơ ngà rạng rỡ hồn trinh tuyết
Áo trắng đài trang dáng ngọc nương
Ánh nguyệt dịu soi giờ hội ngộ
Gió ngàn ngân vọng khúc giai chương
Một trời thu thủy trong ḷng mắt
Gọi ư thơ về, đan vấn vương ...

Vương-Thanh

_________

 

Mời nghe Bích Ngọc diễn ngâm Quỳnh Nương

 

Mời nghe nhạc phổ thơ của Mộc Thiêng  Quỳnh Nương

 

 

art2all.net