VƯƠNG THANH

 

 

TM AI

 

 

Tm ai trong cuộc đời ny

Tm ai trong tiếng thở di nhẹ rơi...

Tm ai giữa chốn ngn khơi

Tm ai từ thuở đất trời hoang sơ...

 

Tm ai trong ci mịt mờ

Tm ai từ thuở nguyệt vừa mười lăm

Tm ai du biển ngn năm
Dng đời mun lối biết tm phương nao...

 

Tm ai trong giấc chim bao

Tm ai trong vạn nh sao đm trường

Tm ai dưới bng trăng sương

Tm Hương trong Gi, Tm Hồn trong Hoa

 

Tm ai, trời đất bao la

Tm ai bao vạn năm qua vẫn tm...

 

Tm ai, ai hỡi, ở đu?

Người đang chải tc bn lầu

Hay cn say giấc min sầu  ngn thu ?

 

~~oOo~~

 

TM AI

 

Thơ: Vương Thanh

Nhạc v trnh by: Văn Tấn Phước

 

 

 

 

 

 

art2all.net