VƯƠNG THANH

 

 

Một khúc Trường Tương Tư, một thi phẩm kiệt tác từ ngàn năm trước của nữ sĩ Lương Ư Nương, thời Ngũ Đại. Tiếng ḷng của người xưa vẫn diễn tả rất tuyệt vời nỗi sầu khổ tương tư của muôn đời.

 

 TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
-- Lương Ư Nương


Lạc hoa, lạc diệp, lạc phân phân
Tận nhật tư quân bất kiến quân
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân

 

Ngă hữu nhất thốn tâm

Vô nhân cộng ngă thuyết
Nguyện phong xuy tán vân
Tố dữ thiên biên nguyệt


Huề cầm thượng cao lâu
Lâu cao nguyệt hoa măn
Tương tư vị tất chung
Lệ trích cầm huyền đoạn


Nhân đạo Tương giang thâm
Vị để tương tư bạn
Giang thâm chung hữu để
Tương tư vô biên ngạn


Ngă tại Tương giang đầu
Quân tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thuỷ


Mộng hồn phi bất đáo
Sở khiếm duy nhất tử
Nhập ngă tương tư môn
Tri ngă tương tư khổ


Trường tương tư hề, trường tương tư
Trương tương tư hề, vô tận cực
Tảo tri như thử quải nhân tâm
Hồi bất đương sơ mạc tương thức~~oOo~~

 


TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

 (Tương Tư Dài)

Bản dịch của vương thanh

 

Hoa bay, lá rụng đầy sân
Cả ngày sầu nhớ mà không thấy chàng
Nỗi đau như xé ruột gan
Lệ c̣n hoen má, lại hàng lệ rơi...


Ḷng đầy tâm sự chơi vơi
Cùng ai kể lể, ai người tri âm
Gió ơi!
Giùm em, xua đám mộ vân
Để em cùng chị Nguyệt Hằng tâm giao


Ôm đàn, bước lên lầu cao
Tơ trăng rải khắp nguyệt lầu lung linh
Mới vừa nửa khúc thâm t́nh
Lệ rơi, dây đứt, ḷng mênh mông sầu...


Tương giang, người nói, rất sâu
So tương tư lại có đâu sánh bằng
Sâu mấy, con sông c̣n thấy đáy
Tương tư ai biết bến bờ đâu


Chàng ở đầu sông Tương
Em ở cuối sông Tương
Nhớ nhau mà không thấy
Cùng uống nước sông Tương


Mộng hồn t́m chẳng thấy chàng
Họa chăng cái chết cho ḿnh gặp nhau
Tương tư ai có qua cầu
Mới hay nỗi khổ, nỗi sầu tương tư!...


Trường tương tư hề trường tương tư
Tương tư dằng dặc, ôi vô tận
Nếu biết ḷng ḿnh như thế khổ
Thà không quen biết thuở ban đầu!
 

 

 

art2all.net