Thanh Tr

MẸ  HIỀN

 

Nhạc nền : "Mẹ l phật ", nhạc Mộng Lan v Trọng Nghĩa, tiếng ht H Thanh

 

art2all.net