Thanh Trí

 

THUỞ ẤY TÔI ĐI LẤY CHỒNG

Copyright by Thanh Trí  -  All rights reserved

 

         

 

 

 

 

 

Những Kỷ niêm ngày trước 1975 đă mất hết, chỉ c̣n lại những tấm h́nh đám cưới này.
Cám ơn chị TT ở Saigon cất giữ.
Ôi! Thời gian, ôi vận nước vận nhà.
Giờ đây, nơi xứ người đă là ông bà nội ngoại của đàn con lũ cháu, vẫn tưởng nhớ trời quê thân yêu, nhớ Ba Mạ, nhớ thầy, nhớ chú bác, cô, d́ dượng ( nay đă thành người thiên cổ ) và nhớ bạn hữu ngày xưa ấy, ngày tôi đi lấy chồng, và măi nhớ phong tục cổ truyền Quê Hương.

 

 

art2all.net