Thanh Trí

Thanh Trí brings beauty to Cosumnes River College

 

Nhạc nền : Việt Nam Quê Hương Tôi, nhạc Đỗ Nhuận, tiếng hát Trọng Tấn

 

art2all.net