Thi Bạch Vn

 

MẸ ƠI CON NHỚ LẮM

 

 

 

Thng bảy Vu Lan ma bo Hiếu

Mẹ ơi con nhớ lắm ngy xưa

o trng cặp nch tươi nt mặt

m b hoa sen mẹ tới cha

 

Thuở đ chu con thường lẫn trốn

 Mỗi khi mẹ bảo hy đi cng

Để nghe Phật Php, thầy thuyết giảng

Hiểu Đạo khai tm kiếp sống m

 

Niệm Phật ăn chay - b vẫn bảo 

Để lng tinh tấn tr n nhu

Theo lời Phật, sống khng vị ng

Hy vị tha qun hết hận th

 

Thấy mẹ vui ha trong hạnh phc

Mọi đều lun hướng tới đường tu

Chu con đồng hứa -tun lời dạy

Xa lnh bao điều xấu, tật hư

 

Thng bảy ngy xưa con nhớ lắm

Mưa ngu nhỏ giọt gi u sầu

Thn gi tựa gối ...tay lần  chuỗi

Tĩnh toạ an nhin mẹ nguyện cầu 

 

Quốc thi dn an, nh tch phước

Chu con học Phật được thm su..

Gieo nhn gặt quả, con đường sng

Giữ hạnh từ bi, php nhiệm mầu

 

Rồi khp mắt, cười, bung hạt chuỗi

Từ đy nước Phật mẹ theo hầu

Mẹ ơi,  hm đ con quỳ gối

Tụng niệm chn thnh mỗi mỗi cu

 

Khấn nguyện mẹ mau về Cảnh Giới*

Đm đm như thấy giữa canh thu

Mẹ hiền hiển hiện sau  Bồ Tt

Chuỗi hạt trong tay miệng mỉm cười.

 

 

Thi Bạch Vn

 

Ma Vu  Lan

 

 

                   

*  Thế giới Cực Lạc cảnh

 

 

art2all.net